Velkommen på Johannesskolen

 • 18-01-2017
  14:00-16:00
  Skole-hjem samtaler 1 a · 1A
  1
 • 23-01-2017
  14:00-15:45
  Skole-hjem samtaler 1 a · 1A
  1
 • 23-01-2017
  15:30-17:10
  Skole-hjemsamtaler i 9.b - januar 2017 · 9B
  1