Velkommen på Johannesskolen

 • 23-01-2017
  14:00-15:45
  Skole-hjem samtaler 1 a · 1A
  1
 • 23-01-2017
  15:30-17:10
  Skole-hjemsamtaler i 9.b - januar 2017 · 9B
  1
 • 25-01-2017
  14:40-17:20
  Skole-hjemsamtaler 4.b · 4B
  1
 • 25-01-2017
  15:30-17:10
  Skole-hjemsamtaler i 9.b - januar 2017 · 9B
  1
 • 26-01-2017
  15:00-19:00
  Skole-hjem samtaler i 6.a · 6A
  1
 • 26-01-2017
  18:30-21:15
  Kristendomskursus for forældre · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B · 9A · 9B · 0A
  1