Det står vi for


Johannesskolen er en kristen friskole

Det betyder, at det kristne livssyn er grundlaget for den undervisning, vi giver, og for den måde, vi møder vores elever på.
Der er hver dag morgensang med morgenandagt og bøn, og undervisningen i kristendom gives ud fra Bibelen og i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære.
 
Vi har det udgangspunkt, at hvert enkelt barn er unikt og har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er skolens opgave at hjælpe med til at udvikle. 

Vi lægger vægt på, at børnene lærer at fungere godt i et fællesskab, uden at de mister deres selvstændighed – og vi vil gerne være med til at give dem ansvarlighed, både i forhold til dem selv og deres egne evner, og i forhold til kammeraterne, familien, samfundet og miljøet.

En vigtig forudsætning for en vellykket skolegang er, at forældre og lærere trækker på samme hammel. Derfor prioriterer vi samarbejdet mellem hjem og skole meget højt.

Johannesskolen er oprettet og ejes af Luthersk Missionsforening, Nordsjællands afdeling.