Trivselsstrategi


 

Skolens tre afdelingsråd har arbejdet på sociale læreplaner, der beskriver de mål, vi har for elevernes sociale udvikling og trivsel.

Vi ønsker med disse læreplaner at imødegå mobning på skolen, ved bevidst at arbejde på at skabe et miljø, der fremmer elevernes trivsel. Se planerne her.

Vi har endvidere udarbejdet en handleplan for bekæmpelse af mobning. Se planen her.