Ordensregler


På Johannesskolen ønsker vi et godt og trygt miljø. Et sådant skabes bedst i samarbejde mellem skole, elever og forældre.
 
Vi forventer, at Johannesskolens elever både på skolen og på vejen mellem skole og hjem udviser en opførsel, som er i overensstemmelse med skolens værdier. Dette indebærer ikke mindst, at man viser hensyn over for andre.
 
 Vi forventer også, at skolens elever til enhver tid retter sig efter en lærers anvisninger og hjælper til med at holde orden over alt på skolen.
 
 I øvrigt skal nedenstående regler overholdes:
 
Det er ikke tilladt…
  • at medbringe rusmidler af nogen art.
  • at medbringe knive, soft guns og andre farlige genstande. 
Frikvarterer og fritid
I frikvarterer og anden fritid må eleverne færdes overalt på skolen grund. Alle boldbaner må benyttes året rundt, hvis vejret tillader det.
 
I øvrigt gælder følgende:
  • Skateboards og rulleskøjter må kun benyttes i skolegården og med hjelm.
  • Løb, sjipning, boldspil og lignende må kun foregå udendørs.
  • Legepladsen ved SFO er forbeholdt de yngste elever.
  • Eleverne skal blive på skolens område i løbet af skoledagen, dog kan eleverne i 8. og 9. klasse forlade skolen i faste og opståede fritimer.
  • Skolepatruljens anvisninger skal overholdes.
Bøger
Skolen stiller gratis bøger til rådighed for eleverne. Bøgerne skal bindes ind, og eleverne er i øvrigt erstatningspligtige over for bøger, som bliver væk eller ødelægges. Erstatningspligten gælder også for ting, som ødelægges ved hærværk og lignende.
 
Værdier
Penge og andre værdigenstande må kun medbringes i nødvendigt omfang.