Undervisning


Johannesskolen tilbyder undervisning på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse og fører eleverne frem til de samme prøver som i folkeskolen, med undtagelse af kristendom, hvor vi har fritagelse for prøveaflæggelse.

Vi følger Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål med følgende undtagelse: I kristendom har vi vores egen læreplan.
 
Undervisningen i de forskellige fag opfylder de samme kompetencekrav, som stilles i folkeskolen.  

Johannesskolen baserer ikke sin undervisning på bestemte pædagogiske metoder. Både lærere og klasser er forskellige, og vi giver lærerne frihed til at benytte sig af den undervisningsform, de finder bedst i den givne situation. Det kan være gruppearbejde, tværfaglige projekter, fortælling – alt sammen tilpasset emnerne og de enkelte klasser.