Om 0. klasse


Et barn begynder i 0. klasse i det kalenderår, det fylder 6 år. Alderen er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at barnet er modent til at begynde i 0. klasse, og det kan derfor være en god idé at tale med andre voksne - f.eks. pædagoger i barnets institution - om deres oplevelse af barnet.

Fordybelse i leg og læring:

I 0. klasse på Johannesskolen lægger vi vægt på at give børnene god tid til at fordybe sig i leg og læring. Samtidig vil vi gerne gøre dem fortrolige med skolens daglige liv. Mødetiden er kl. 8.10-12.40. De fysiske rammer er lyse og indbydende, og der er et tæt samarbejde mellem de to 0. klasser.

Det er vores ønske og mål, at børnene hos os møder udfordringer, der kan stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære. Vi vil gerne styrke deres sociale færdigheder og ansvarlighed over for hinanden. Det er vigtige forudsætninger for at få en velfungerende klasse, der er parat til at modtage undervisning. 

Begyndelsen på skolelivet:

0. klasse er børnenes første møde med skolen og er derfor overordentlig vigtig for barnets indgang i skolemiljøet.

For at børnene skal trives så godt som muligt fra begyndelsen, har vi valgt:

  • at holde to forældremøder i løbet af skoleåret, hvor skolelederen deltager.
  • at arrangere to skolehjemsamtaler (i oktober og i marts) hvor barnets forældre og børnehaveklasselederen taler sammen om barnets trivsel og udvikling i klassen.
  • at der gennem hele året tales med SFO om barnets trivsel.
  • at der efter behov gøres brug af tale/hørepædagog, skolepsykolog og sundhedspersonale.

0. klasse er en tryg og rolig begyndelse på skolegangen. Vi lader undervisningen tage udgangspunkt i det, som børnene ved i forvejen, og de får lov til at lære gennem leg. Desuden gør vi ekstra meget ud af samarbejdet med forældrene.