Udvidet forældresamarbejde


Børnenes sociale udvikling i børnehaveklassen styrkes ved et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Derfor har vi udviklet en model for et udvidet forældresamarbejde.

Det overordnede formål er at få sat præcise ord på de forventninger, forældre og skole har til hinanden og at nå frem til en fælles forståelse af, hvad der giver et godt fællesskab og undervisningsmiljø i klassen.

Samarbejdet er bygget op over to forældremøder. På møderne bruger vi tid på at overveje, hvordan vi kan hjælpes ad med at sikre børnenes trivsel. Det kan være overvejelser som: 

  • Hvad forventer vi som forældre af skolen?
  • Hvad er god opdragelse?
  • Hvad er god undervisning?
  • Hvad er gode forældrekvaliteter - med henblik på børnenes opdragelse og udvikling som elever?
Vi vil gerne opnå enighed om et sæt spilleregler for, hvordan vi gerne vil have det i vores klasse.

Som et led i samarbejdet mellem skole og hjem prioriterer vi endvidere jævnligt at udsende nyhedsbreve, hvor vi fortæller om, hvad der sker i børnehaveklasserne.

En gang om året holder klasen et klassearrangement.

Sidst på året opføres der skuespil.