Social forståelse


 

For at opøve børnenes sociale forståelse sigter vi på:

 

  • at bidrage til, at børnene bliver bevidste om deres egne og andres grænser, så grænserne værnes og respekteres.
  • at børnene lærer at sidde stille og modtage kollektive beskeder, så både lege- og undervisningssituationer bliver konstruktive.
  • at børnene lærer at tage ansvar for egne ting og handlinger, så de f.eks. hænger deres tøj på plads og rydder op efter sig.
  • at børnene får mulighed for at etablere og vedligeholde venskaber, og lege sammen.
  • at børnene bliver bekendt med deres eget ansvar, i forhold til at udvikle og vedligeholde gode relationer, til både børn og voksne

I børnehaveklasserne har vi valgt at gøre brug af et materiale, der hedder Trin for trin.

Det er et undervisningsprogram, der tager sigte på at gøre børnene i stand til at sætte sig i andres sted i det sociale samspil, at aflæse hinandens kropssignaler og at tænke før de handler.

Den egentlige undervisning foregår én gang om ugen og inddrager musik, billeder, rollespil, dukketeater og samtaler.
Hver uge belyses et nyt emne, der kan bidrage til at styrke barnets sociale og empatiske forståelse. Det, som er fremdraget i undervisningen, danner ugen igennem grundlag for vores vejledning i og samtale om fællesskabet og samspillet i klassen.