Karaktergivning på Johannesskolen

 

 

Terminsprøve og årsprøve

Standpunktkarakter 1

Standpunktkarakter 2

5. kl.

 

Medio december

Ultimo juni

6. kl.

Medio december

Ultimo juni

7. kl.

Medio december

Ultimo juni

8. kl.

Primo maj

Ultimo november

Ultimo april

9. kl.

Ultimo november

Ultimo november

Ultimo april/ultimo maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger:

5. kl. Her gives ikke karakterer, kun arbejdsindsats. Der gives kun én arbejdsindsats pr. fag.

6. kl.: I 2. fremmedsprog og idræt gives kun arbejdsindsats

7. kl: I sprogfagene gives en samlet karakter for skriftlig og mundtlig præstation. I idræt gives kun arbejdsindsats.

8. kl: Der gives karakter og arbejdsindsats i alle prøvefag.

9. kl: Der gives karakter og arbejdsindsats i alle prøvefag.

(Der kan være undtagelser i ovennævnte, f.eks. ved lærerskift midt i året, sygdom og lign. Det vil medføre tomme felter på karakterbladet).

Skolen fører ikke eleverne op i kristendom, da vi ikke ønsker, at nogle skal føle sig bedømt på deres holdninger. Derfor giver vi heller ikke karakter i faget kristendom.

 

Der gives karakter på ovennævnte årgange efter 7-trins-skalaen, samt arbejdsindsats (A-E):

Arbejdsindsats:

A: Særdeles tilfredsstillende
B: Meget tilfredsstillende
C: Tilfredsstillende
D: Mindre tilfredsstillende
E: Ikke tilfredsstillende

 

Syv-trinsskalaen:

Karakter 

Betegnelse 

Beskrivelse 

ECTS

12

Den fremragende præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

A

 

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

 

B

7

Den gode præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

 

C

4

Den jævne præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

 

D

02

Den tilstrækkelige præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 

E

00

Den utilstrækkelige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

 

F

-3

Den ringe præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

 

G