Indskrivning af elever


 

Indskrivning af elever kan foregå skriftligt hele året. Indmeldelsesblanket kan downloades via linket nederst på denne side, eller tilsendes ved henvendelse til skolen, tlf.: 48 26 74 75 eller [email protected].

Barnet skal normalt begynde i børnehaveklasse i august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. 

De elever, der på grund af fyldte klasser ikke kan optages omgående, skrives på en venteliste. Hvis man i forvejen har søskende på skolen, rykker eleven frem i køen. Derudover forbeholder skolen sig ret til - i forbindelse med optagelse af nye elever - at være opmærksom på kønsfordelingen i klassen, ligesom andre forhold vil blive vurderet.

 

Link til indmeldelsesblanket