Ansvar og forsikring


Johannesskolen har ansvar for eleverne i hele skoletiden, også i frikvartererne. Skolen har en ansvarsforsikring, som dækker, når skolen er erstatningsansvarlig.

Denne dækker dog ikke i de tilfælde, hvor en elev bliver erstatningsansvarlig over for en anden eller over for skolen.

Skolens ansvarsforsikring dækker ikke, hvis skader er opstået ved almindelig eller harmløs leg. Vi opfordrer derfor forældrene til at tegne en ansvarsforsikring (indeholdt i familieforsikringen).

Skolen har intet ansvar i forbindelse med elevers færden til og fra skolen, med mindre det er i forbindelse med undervisningen. Det er således forældrenes ansvar, hvad eleverne foretager sig på skolevejen; men skolen forventer, at eleverne optræder værdigt og hjælpsomt, jvf. ordensreglerne.