Skolekort - befordring mellem hjem og skole


Johannesskolen benytter skolekort fra Movia til de elever, der har behov for transport med bus og/eller tog over mere end 4 zoner.
 
Følgende gælder for ordningen (skoleåret 2017-2018):
  • Forældrene betaler selv de første 4 zoner, beløbet er pt kr. 350,00 pr. måned i 10 måneder, beløbet opkræves sammen med skolepengene.
  • For familier med mere end 2 børn på skolen, betaler skolen hele udgiften for 3.- 4. barn.
  • Man kan bestille skolekort til en kortere periode hvis eleven fx. cykler om sommeren og kører med bus om vinteren.
  • På skolekortet kan gratis medtages et barn under 12 år.
  • Skolekortet kan kun benyttes på skoledage indtil kl. 19:00.
Skema til bestilling af skolekort til det kommende skoleår udsendes via ForældreIntra i juni måned.
Hvis man ønsker at benytte ordningen midt i skoleåret kan skemaet rekvireres på kontoret.
 
Det anbefales at undersøge, hvad et almindeligt periodekort koster, da det giver adgang til kørsel uden for skoledage og om aftenen.