Fridage udenfor skoleferier


Hvis man undtagelsesvis har brug for at holde fri/ferie uden for skolens ferieperioder, skal man på forhånd henvende sig på mail eller i kontaktbog:
  • til klasselæreren, hvis det drejer sig om 1 dag
  • til skolelederen, hvis det drejer sig om flere dage
Det er elevens og forældrenes ansvar at følge op på det skolearbejde, der er foregået under fraværet, fx gennem en klassekammerat.
Man kan ikke forvente på forhånd at få en oversigt fra læreren over det, der bliver arbejdet med.