Idræt


 

Bad er obligatorisk efter idræt.

Elever kan fritages fra undervisningen, men skal være til stede i timerne.

Ved længere fravær kan der forlanges lægeattest.