Skole/hjem-samarbejde


Forældremøder og skolehjemsamtaler

Klasselæreren vil indbyde til henholdsvis forældremøde og skolehjemsamtaler en gang om året. I 0. klasse er forældresamarbejdet udvidet til at omfatte to forældremøder og to skolehjemsamtaler.

Forældredage

Tre gange i løbet af et skoleår bliver forældrene indbudt til at følge deres barns skoledag.

ForældreIntra

ForældreIntra anvendes som redskab og videndeling i samarbejdet mellem skolen-hjemmet og skolen-eleven. Der kommunikeres primørt om faktuelle, administrative og praktiske oplysninger. Personrelaterede eller andre følsomme områder kommunikeres som hovedregel direkte ved telefonopkald eller personligt møde.

ElevIntra

ElevIntra bruges mellem elev og lærer

  • Den enkelte medarbejder definerer over for og i samarbejde med den enkelte klasse, hvilke former for og hvilket indhold af henvendelser det accepteres at modtage fra eleverne.
  • Den enkelte medarbejder tydeliggør over for eleverne, hvilke responstider der kan forventes i relation til elevernes henvendelse.
  • Elevintra benyttes til meddelelse af lektier. Lektier kan også ses på ForældreIntra
  • Det forventes, at eleverne dagligt på skoledage åbner ElevIntra.

Intrabeskeder/mail

Beskeder/mail, som sendes til skolens administration, vil blive besvaret inden for 24 timer på skoledage. Ledelsen vil besvare mails inden for maksimum 48 timer. Elektronisk post kan ikke forventes åbnet i perioder, hvor der er ferie.

Beskeder/mail, som sendes til en medarbejder, vil blive besvaret inden for 3 hverdage, enten pr. mail, telefonisk eller ved personlig kontakt.

Der er en forventning om, at beskeder/mail, som sendes til forældre, besvares eller åbnes inden for 3 dage.  

Færdselsregler for brug af elektronisk kommunikation

  1. Gå-ri-ma-princippet går ud på, at hvis der er spørgsmål/kommentarer, der er konfliktfyldte, går man til rette vedkommende. Hvis ikke det er muligt, ringer man. Mailen er sidste udvej. Det skrevne ord kan virke mindre nuanceret/hårdere end talesprog, bl.a. på grund af manglende mulighed for at lytte til toneleje og kropssprog.
  2. Man anvender ikke SkoleIntra til at kommunikere med hinanden om klassens lærere.
  3. Stil spørgsmålet, inden man skriver: Hvad vil denne besked gøre ved modtageren? Vil den være med til at lukke i eller åbne op for yderligere kommunikation mellem parterne?