Udmeldelse af elever


 
Udmeldelse af elever kan foregå løbende, og sker på udmeldelsesblanketten som kan hentes via linket nederst på denne side.
 
Ved udmeldelse betales skolepenge for resten af den måned hvor eleven stopper på skolen, samt et udmeldelsesgebyr på kr. 500,00. Gebyret bortfalder ved udmeldelse med mere end en måneds varsel.