Kristendomskursus for forældre


I samarbejde mellem Johannesskolen og Hillerød Frimenighed udbydes der i vinterhalvåret kristendomskursus for forældre.
Fokus ligger på den centrale del af den kristne tro; en kort indføring i de emner og temaer, eleverne bliver undervist i på Johannesskolen.

Kurset kører over 6 aftener á 2 timer og består af et oplæg og efterfølgende drøftelse i grupper. Der serveres en kop kaffe undervejs.
Mødeledelse og undervisning varetages af lærere på skolen samt andre, der har tilknytning til Hillerød Frimenighed og/eller har børn på skolen.

Kurset finder sted fra januar til marts (se datoer og tilmeld dig på skoleintra fra august). Kurset er gratis og alle er velkommen!