Ungdommens Uddannelsesvejledning på Johannesskolen

UU-vejledningen har til formål at rådgive og vejlede elever og forældre om elevernes uddannelses- og erhvervsmuligheder. Dette sker gennem forældremøder, praktik, besøg på uddannelsesmesse og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Den individuelle vejledning har fokus på ikke uddannelsesparate elever.

Vejledningen omfatter 7.-9. klasse og varetages af UUH Halsnæs Hillerød.

 

UU-vejleder på Johannesskolen er Kirsten Bilde Amossen

[email protected] 

tlf.: 7232 5716

Træffetid: Tirsdag formiddag eller efter aftale.

  

7. klasse

Kollektiv vejledning påbegyndes i slutningen af skoleåret. Der sættes blandt andet fokus på fritidsarbejde og kendskab til forskellige hjemmesider, som eleverne kan få nytte af i deres videre uddannelsesforløb.

 

 8. klasse

Forældremøde: UU-vejlederen har haft et indlæg om uddannelsesparathedsvurdering mv. på forældremødet den 6/10 2016.

 

Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret. Eleverne har besøgt uddannelsesmessen i starten af okt. 2016.

 

Introkurser: Eleverne vil over 5 dage besøge forskellige ungdomsuddannelser.

Før besøgene: Med  ungdomsuddannelserne  som overskrift vil UU-vejlederen stå for at  eleverne gennem øvelser og informationer, får viden på området.

Introkurset for 8. klasse foregår mandag den 6/3 til og med fredag den 10/3 2017.

 

Forberedelse af praktik: I løbet af foråret skal eleverne i gang med at søge praktikplads. De vil blive informeret af UU-vejlederen omkring det praktiske i den forbindelse.

Selve praktikugen ligger med stor sandsynlighed i uge 41 i 9. klasse. Eleverne skal sørge for at få udfyldt et praktikskema, som skal være klasselæreren i hænde senest 14 dage for praktikugen.

Eleverne vil i praktikugen være dækket af Statens Erstatningsordning.

Uddannelsesparathedsvurdering: Lærere og UU-vejlederen vil foretage en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering af alle eleverne midt i skoleåret.

 

9. klasse

Forældremøde: Uddannelsesvejlederen havde et indlæg med informationer - blandt andet om tilmelding til 10.klasse eller ungdomsuddannelser - på forældremødet i 9. klasse den 1. september 2016.

Praktik: Eleverne var i praktik i uge 41. Praktikken er som udgangspunkt selvskaffer-praktik.

Brobygning: Ikke uddannelsesparate elever kan deltage i brobygning. Brobygning betyder, at de har mulighed for at modtage undervisning på en ungdomsuddannelse i nogle få dage for at få klarhed over, om det er den uddannelse, de ønsker.

Uddannelsesaften. Der var Uddannelsesaften i Hillerød ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordre Jernbanevej 6 3400 Hillerød den 27.oktober 2016. Her kunne træffes vejledere og elever fra de nærmeste 10-klasseordninger og ungdomsuddannelser.

Uddannelsesparathedsvurdering: Endelig uddannelsesparathedsvurdering foreligger ultimo januar. Bemærk at: Parathedsvurderingen skal - ud over vurdering af personlige- og sociale kompetencer - være baseret på de karakterer, der er afgivet umiddelbart før december!

Kort efter nytår skal eleverne arbejde på tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse. UU-vejlederen informerer alle eleverne om arbejdsgangen. Uddannelsesparate elever og deres forældre har ansvaret for at den endelige underskrift er sat senest d. 1. marts 2017 på www.optagelse.dk

Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår de ikke uddannelsesparate elever og deres forældre. Sidste frist for forældreunderskrift er her ligeledes den 1. marts 2016.

Husk: Elever, der er blevet optaget på en efterskole, skal også udfylde tilmeldingen!

Der henvises i øvrigt til www.ug.dk og e-vejledningen