Barselsvikar


Johannesskolen søger en barselsvikar, der med faglig dygtighed kan indgå i et velfungerende samarbejde med elever, lærere, forældre og ledelse. 

Vi søger en vikar, der

 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
 • er åben overfor pædagogisk nytænkning
 • har gode evner til samarbejde 
 • er åben over for sparring i forhold til udvikling af egen undervisning
 • kan sætte rammer for klasseledelse
 • vægter elevernes trivsel og faglige udvikling højt
 • er ansvarsbevidst og pligtopfyldende
 • er læreruddannet eller har anden relevant uddannelse

Skemaet indeholder:

 • Dansk med klasselærerfunktion og historie i 5. klasse
 • Dansk i 7. klasse (som del i 2-lærerordning)
 • Støttetimer i indskolingen.

Vikariatet begynder den 1. marts og løber frem til sommerferien 2019.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. med tilhørende SFO. Vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Vi lægger stor vægt på, at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Pedersen, tlf.: 48267475. 

Ansøgningen sendes senest den 7/2 2018 til Johannesskolen på mail: [email protected].

Ansøgere bedes begrunde, hvorfor de søger på en skole med netop vores værdigrundlag.