Lærere


Johannesskolen søger lærere, der med faglig dygtighed kan indgå i et velfungerende samarbejde med elever, lærere, forældre og ledelse. 

Vi søger lærere, der

 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
 • er åbne overfor pædagogisk nytænkning
 • har gode evner til at samarbejde 
 • er åbne over for sparring i forhold til udvikling af egen undervisning
 • kan sætte rammer for klasseledelse
 • vægter elevernes trivsel og faglige udvikling højt
 • er ansvarsbevidste og pligtopfyldende
 • er læreruddannede eller har anden relevant uddannelse

De fag, vi især ønsker dækket er:

 • Matematik i indskoling, mellemtrin og udskoling
 • Biologi, geografi
 • Historie på mellemtrinnet
 • Madkundskab

Andre fagkombinationer kan også komme i spil.

Der er tale om faste stillinger med opstart 1. august 2018. Vi skal totalt set have dækket, hvad der svarer til 2,5 – 3 fuldtidsstillinger. Der kan derfor både være tale om fuldtids- og deltidsstillinger.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. med tilhørende SFO. Vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Vi lægger stor vægt på, at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Pedersen, tlf.: 48267475. 

Ansøgningen sendes senest den 1. marts 2018 til Johannesskolen på mail: [email protected].

Ansøgere bedes begrunde, hvorfor de søger på en skole med netop vores værdigrundlag.