Før-SFO og årsvikarer


Johannesskolen søger to personer til vores før-sfo i perioden 1. maj – 28. juni 2019.

Vi søger unge mennesker, der

 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
 • har gode evner til samarbejde 
 • vægter børnenes trivsel og faglige udvikling højt
 • er ansvarsbevidste og pligtopfyldende

Som ansat i før-SFO skal du være med i det pædagogiske arbejde med ca. 40 børn. Arbejdet sker i tæt samarbejde med pædagoger fra vores SFO, som på skift har hovedansvaret for arbejdet i før-sfo. Om eftermiddagen sker arbejdet som en integreret del af skolens samlede SFO.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. Hertil kommer ca. 40 børn i før-sfo i maj og juni. Der er i perioden ca. 200 børn i SFO. Vi forventer, at ansøgere kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.   

Vi lægger vi vægt på at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

Ansættelserne sker som uuddannet pædagog efter overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler og BUPL. Ansættelserne er tidsbegrænset til perioden 1/5 -28/6 2019. Arbejdstiden er 40 timer/uge, skiftevis kl. 7-15 og 8-16.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til SFO-leder Birgit Mogensen på tlf. 4827 0027 eller viceskoleleder Søren Gyes Høiberg på tlf. 5180 4491. 

Ansøgningen sendes til skolen på mail til [email protected] senest fredag den 1/3 2019 kl. 12.00. 

 


Johannesskolen søger tre årsvikarer til skoleåret 2019/20

Vi søger unge mennesker, der

 • elsker at lege, igangsætte aktiviteter og give børnene en god dag i SFO
 • er frisk på at være vikar i alle klasser og fag
 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
 • har gode evner til samarbejde 
 • er åbne over for sparring i forhold til udvikling af egen praksis
 • har stor lyst til at arbejde med børn
 • vægter børnenes trivsel og faglige udvikling højt
 • er ansvarsbevidste og pligtopfyldende

Som årsvikar får du to hovedopgaver

 • Uuddannet pædagog i SFO. Her vil du i tæt samarbejde med pædagogerne komme til at deltage i det daglige pædagogiske og praktiske arbejde.
 • Vikar. Her vil du komme til at varetage vikaropgaver i alle klasser og fag på skolen.
  Det kan også blive aktuelt at varetage enkelte faste støttetimer.

Johannesskolen er en kristen friskole. Vi forventer derfor, at ansøgere kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag. Skolen har ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. Heraf ca. 160 i SFO.

Vi lægger vi vægt på at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

I SFO sker ansættelse som uuddannet pædagog efter overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler og BUPL. Som lærervikar sker ansættelse som timelønnet vikar efter overenskomst mellem Finansministriet og LC. Ansættelse sker for skoleåret 2018/19. I SFO er det et fast skema på ca. 50 %. Hertil kommer vikartimer og evt. støttefunktioner. Erfaringsmæssigt giver det en samlet beskæftigelse et sted mellem 75 og 90 %. 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til SFO-leder Birgit Mogensen på tlf. 4827 0027 eller viceskoleleder Søren Gyes Høiberg på tlf. 5180 4491. 

Ansøgningen sendes til skolen på mail til [email protected] senest fredag den 1/3 2019 kl. 12.00.