Johannesskolen er en kristen friskole. Hvad det betyder i dagligdagen, kan I se mere om i menupunktet "Skolens profil". I dette menupunkt har vi samlet nogle af oplysninger der kan have særlig interesse, hvis man overvejer at blive elev på skolen.
 
 

Indskrivning

Indskrivning af elever kan foregå skriftligt hele året. Indmeldelsesblanket kan downloades her eller rekvireres fra skolen.

Barnet skal normalt begynde i børnehaveklasse i august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. 

Venteliste

De elever, der på grund af fyldte klasser ikke kan optages omgående, skrives på en venteliste. Hvis man i forvejen har søskende på skolen, rykker eleven frem i køen. Derudover forbeholder skolen sig ret til - i forbindelse med optagelse af nye elever - at være opmærksom på kønsfordelingen i klassen, ligesom andre forhold vil blive vurderet.

I øjeblikket har vi ledige pladser i 0. - 2. samt 9. kl.

På øvrige årgange er der venteliste af varierende længde. Du er altid velkommen til at ringe for at høre hvordan mulighederne er.

Klassekvotient

Johannesskolens generelle klassekvotient er:
 
0.-3. klasse: 22 elever
4.-9. klasse: 24 elever

Praktiske oplysninger

Se information om betaling m.m. her: Priser